Учні — вчителю: торжество хорової школи Павла Муравського

Антон АНДРІЄНКО,
журналіст
Фото Романа ДЗУНДЗА

7—8 жовтня 2019 р. в Національній музичній академії України імені П. І. Чайковського відбулася ґрунтовно підготовлена й успішно проведена Всеукраїнська науковопрактична конференція “Хорова школа Павла Муравського в контексті української музичної культури”, приурочена 105літтю заснування Київської консерваторії (НМАУ ім. П. І. Чайковського) та 105літтю народження й 5м роковинам пам’яті великого українського хорового дириґента й педагога Павла Івановича Муравського.
Співорганізатори: Благодійний фонд “Хорова школа Павла Муравського” та Національна музична академія України імені П. І. Чайковського.
На Конференції учні й послідовники П. І. Муравського представили Київську, Львівську, Одеську, Харківську й Закарпатську хорові школи.
Конференція проходила за такими основними тематичними напрямами:
1. Павло Іванович Муравський — великий хоровий дириґент і педагог.
2. Засади хорової школи Павла Муравського в сучасній музичній освіті й виконавстві.
Надзвичайно проникливо розкрили феномен Павла Муравського та його Хорової школи учні маестро, які стали знаними в Україні й Світі майстрами хорового мистецтва й педагогами: О. І. Цигилик, В. І. Волонтир, М. М. Борщ, В. І. Степурко, І. Я. Павленко, О. Г. Бенч, А. Г. Масленнікова, Т. В. Миронюк, І. В. Тилик, А. С. Коробка, О. В. Засадна, А. О. Шейко, а також провідні науковці з музичних осередків України: А. В. Гуріна, Н. Г. Заболотна, Г. В. Степанченко, В. В. Кузик, О. М. Летичевська. Відомий дириґент, народний артист України, професор І. Д. Гамкало усеосяжно розглянув мистецькопедагогічний досвід Павла Муравського в контексті української й світової музичної культури.
Показовою щодо світового резонансу дириґентського мистецтва П. І. Муравського стала участь у конференції його учениці – знаної в українській діаспорі бандуристки й хормейстера Оксани Родак, яка прилетіла з Чикаґо.
Зацікавленими учасниками Конференції були керівники хорів і музичні педагоги з вищих і середніх навчальних закладів Києва, Чернігова, Харкова, Черкас, Сміли, Миколаєва, Одеси, Мукачева, ІваноФранківська, Львова, Рівного, Вінниці. Зрештою, саме для керівників хорів і музичних педагогів найціннішим стало розкриття мистецькопедагогічного досвіду П. І. Муравського, його учнів і послідовників.
Загалом в продуктивній роботі конференції взяли участь понад 60 дириґентів, педагогів, науковців.
Практичним доповненням наукової частини конференції стали майстеркласи народного артиста України, художнього керівника Муніципального камерного хору “Київ” М. М. Гобдича та кандидата мистецтвознавства, художнього керівника вокального ансамблю сучасної музики “Alter Ratio” О. В. Приходько.
На конференції представлено завершення заповітного мистецького задуму П. І. Муравського — Всеукраїнського мистецького проєкту “Україна співає “Кобзаря””. Керівник проєкту шевченкознавець, культурософ О. А. Шокало, який представляв проєкт, зазначив, що це перший системний, масштабний запис провідними хорами України 110 творів Хорової Шевченкіани на основі Зібрання хорових творів у семи томах “Тарас Шевченко. Пісенний “Кобзар”, що його уклав П. І. Муравський. У записові “Пісенного “Кобзаря” взяли участь на благодійних засадах 45 провідних хорових колективів з 17 міст України й українського зарубіжжя під орудою учнів і послідовників маестро Муравського. Повний обсяг аудіовидання “Тарас Шевченко. Пісенний “Кобзар” — три музичні альбоми по три CD в кожному (твори a капелa; твори з інструментальним супроводом; твори великої форми з симфонічним оркестром). Усю підготовчу роботу для аудіовидання здійснила на громадських засадах Експертна рада БФ “Хорова школа Павла Муравського”. Міністерство культури України надало підтримку в записові творів. А Український культурний фонд надав підтримку в режисурі аудіозаписів, виготовленні майстердисків та виданні трьох музичних альбомів “Пісенного “Кобзаря”.
Масштабний мистецький задум маестро Павла Муравського, який він розпочав здійснювати і який довершили його учні й послідовники, відкрив новий напрям у Шевченкознавстві — Хорову Шевченкіану. Митець Муравський своїм заповітним задумом явив внутрішній музичний ключ до глибинного сприйняття й цілісного осягнення Шевченкового поетичного світу.
БФ “Хорова школа Павла Муравського” підготував і випустив у світ аудіовидання “Тарас Шевченко. Пісенний “Кобзар” та безкоштовно поширив у середніх та вищих музичних навчальних закладах, у спеціалізованих музичних школах, бібліотеках, інших закладах культури. Записи доступні також в Інтернеті.
Справжньою перлиною аудіовидання “Тарас Шевченко. Пісенний “Кобзар” стала кантатабалет “Кобзар” видатного сучасного українського композитора Ю. В. Шевченка.
Динамічно й проникливо представила відеопрем’єру кантатибалету “Кобзар” головний хормейстер Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва, заслужений працівник культури України А. Г. Масленнікова.
Кантатубалет “Кобзар” створено й записано на замовлення професійного танцювального ансамблю “Шумка” (м. Едмонтон, Канада). Виконавці: Хор та Симфонічний оркестр Київського муніципального академічного театру опери і балету для дітей та юнацтва (головний хормейстер — Анжела Масленнікова, дириґент — Олексій Баклан) та професійний танцювальний ансамбль “Шумка” (хореографи Джон Піхлик, Віктор Литвинов).
Заслужений діяч мистецтв України Л. В. Бухонська представила мистецькі проєкти Благодійного фонду “Хорова школа Павла Муравського”:
— Міжнародний хоровий конкурс імені Павла Муравського;
— щорічні Хорові свята “Школа Павла Муравського”;
— зібрання хорових творів у семи томах “Пісенний “Кобзар”. Хорова Шевченкіана”;
— Камерний хор “Moravskі”.
За результатами роботи Всеукраїнської науковопрактичної конференції “Хорова школа Павла Муравського в контексті української музичної культури” її учасники ухвалили Резолюцію.

РЕЗОЛЮЦІЯ
Всеукраїнської науковопрактичної конференції “Хорова школа Павла Муравського в контексті української музичної культури”
Павло Іванович Муравський майже півстоліття самовіддано працював у Київській державній консерваторії (Національній музичній академії України) імені П. І. Чайковського як доцент, професор кафедри хорового дириґування та художній керівник і головний дириґент навчального хору студентів. П. І. Муравський утверджував принципові засади акапельного академічного співу Київської хорової школи, яку розвивали в українській музичній культурі А. Л. Ведель, Я. С. Калішевський, удосконалював О. А. Кошиць, та явив власний феномен — хорову школу Павла Муравського, виховавши понад 1000 дириґентів.
З метою подальшого утвердження мистецьких засад акапельного академічного співу хорової школи Павла Муравського в українській музичній педагогіці й виконавстві учасники Конференції вважають необхідним здійснити такі заходи:
1. На сайті НМАУ ім. П. І. Чайковського, на сторінці “Історія”, серед видатних хормейстерів необхідно належним чином представити П. І. Муравського як одного з засновників хормейстерської школи.
2. Назвати ім’ям П. І. Муравського хор студентів дириґентськохорового факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського, що його великий педагог плекав понад 40 років.
3. Заснувати Стипендію імені Павла Муравського для підтримки талановитих студентів дириґентськохорового факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського.
4. З метою утвердження в навчальному хорі студентів Музичної академії мистецьких і моральносвітоглядних принципів Хорової школи Павла Муравського запровадити майстеркласи учнів і послідовників маестро Муравського – знаних у світі видатних українських хорових дириґентів.
5. З метою вивчення мистецькопедагогічної спадщини П. І. Муравського запровадити в навчальний процес у НМАУ імені П. І. Чайковського семінари, конкурси студентських робіт та підсумкові науковопрактичні конференції.
6. З метою подальшого розвитку співочого мистецтва, утвердження й поширення в сучасному хоровому виконавстві традиції українського акапельного хорового співу, принципів Хорової школи Павла Муравського, проводити щотри роки спільно з Національною музичною академією України імені П. І. Чайковського Міжнародний хоровий конкурс імені Павла Муравського, що його започаткували учні й послідовники Маестро у 2010 році, а також щорічні Хорові свята “Школа Павла Муравського”.
7. Поширювати досвід провідних хорових шкіл: Київської, Львівської, Харківської, Одеської, Закарпатської в перспективі їх синкретизму з метою подальшого системного розвитку хорової культури у всеукраїнському масштабі та її популяризації у Світі.
8. Рекомендуємо виголошені на Конференції доповіді опублікувати в науковому журналі “Часопис Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського”.
Київ, 7—8 жовтня 2019 р.

На завершення науковопрактичних заходів Конференції відбулося Шосте хорове свято “Школа Павла Муравського” під девізом Маестро: “Спів дає відчуття волі”.
Святковий концерт підтвердив істину П. Муравського: “Талант і музика належать вічності, а все інше — минущий тлін”.
Натхненно прилучили слухачів до чистих джерел українського хорового співу талановиті співочі колективи, очолювані учнями П. І. Муравського: Зразковий хор “Мелодія” Школи мистецтв імені М. Д. Леонтовича (художній керівник — відмінник освіти України Світлана Сварич); Камерний хор “Moravskі” Благодійного фонду “Хорова школа Павла Муравського” (художній керівник — лауреат всеукраїнських і міжнародних хорових конкурсів і фестивалів Олена Радько) та Хор дириґентськохорового факультету Національної музичної академії України імені П. І. Чайковського під майстерною орудою недавнього випускника Дмитра Савона. Звично виступила Народна хорова капела “Діброва” імені Павла Муравського Піщанського РБК Вінницької області.
Правдиві учні П. І. Муравського ствердили істину свого Вчителя: “Треба любити хорове мистецтво в собі, а не себе в мистецтві”.

Related posts

Leave a Comment