ПРОТИАНГЛІЗМ від Ірини Фаріон. Подача 2

Лише збалансована мовна політика з питомою національною перевагою забезпечить якість усередині країни і повагу назовні: “Розв’язка проблеми для нас не в тому, щоб безумовно приймати або відкидати чужинні впливи. Мусимо брати до уваги потребу знайомитись з чужими осягами. Мусимо також боронитись перед небезпекою затратити або викривити власне національне обличчя. Розв’язка полягає для нас на дбайливій селекції, яка відкидатиме з чужинних впливів те, що корисне, а передовсім на активній поставі супроти тих впливів” (Дарія Віконська).
НУШ має власний брендинг (вrand, v. “випалювати тавро”, “залишатися в пам’яті”, “таврувати, соромити” (АРС, c. 95).
Бренд “торгівельна марка компанії, товару або продукту; сукупність графічної, текстової і іншої інформації, пов’язаної з компанією, продуктом або послугою, включаючи логотипи, гасла і тому подібне” (Майданчик для перекладів запозичених слів. Словотвір. Режим доступу: https://slovotvir.org.ua/) – символіка; брендинг у цьому контексті абсурдна форма, позаяк не передає дієслівної ознаки.
Запустити щомісячний дайджест (digest – 1. “стислий виклад, резюме”; “збірник матеріалів”; “короткий огляд”, 2. іст. “Юстиніянові дигести, пандекти імператора Юстиніана” (ВАУС, е-ресурс); “збірник”, “короткий виклад” (АРС, с. 211).
Дайджест “1. короткий тематичний огляд новин у засобах масової інформації; 2. періодичне видання, яке передруковує у повній або скороченій формі найцікавіші матеріали з інших видань” [НОве, с. 59]; “інформаційний продукт (видання, стаття, підбірка), який містить короткі анотації та основні положення статей, у яких стисло передано зміст найцікавіших публікацій за певний період”;
дайджест – огляд, підбірка інформаційних матеріалів.
Формування проєкту (драфту) моделі майбутнього освіти України (draft 1. “креслення”, “рисунок”; “малюнок”; “план”; 2. “проєкт”, “ескіз”, “начерк”, “нарис”; “чернетка” (документа і т. і.). 3. фін. “чек”, “татта”, “переказний” “вексель” та усього дев’ять інших значень (ВАУС, е-ресурс); “креслення”, “план”, “ескіз”, “чернетка”, “законопроєкт” (АРС, с. 231–231),
драфд – проєкт, чернетка, план.
Від редакції: Просимо читачів долучатися зі своїми запитаннями до Ірини Дмитрівни Фаріон, професорки, докторки філологічних наук, постійної авторки “Слова Просвіти”.

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment