Учений з харизмою

10 грудня 2020 р. святкує свій 75-річний ювілей відомий український вчений, заслужений працівник освіти, доктор історичних наук, професор, академік Академії вищої освіти України, завідувач кафедрою етнології та краєзнавства Історичного факультету НПУ імені М. П. Драгоманова Петро Макарович Чернега.

Близько 45 років активної науковопедагогічної, громадської й організаторської діяльності вкладено у розвиток вітчизняної історичної науки. Головним завданням своєї наукової та педагогічній діяльності ювіляр вбачав у формуванні національної та політичної свідомості студентської молоді, становленні майбутніх вчителів справжніми патріотами своєї Батьківщини, носіями національної ідеї, незаангажованими дослідниками української історії й етнічної культури. Власна ж сфера наукових інтересів концентрується навколо проблем суспільнополітичної історії України, історії Другої світової війни, зокрема внеску українського народу у перемогу антигітлерівської коаліції над нацистською Німеччиною, викоріненні величезного пласту неправди та спростуванні ідеологем з проблематики, становленні й формуванні українознавчої школи та її ролі у розвитку історичної й гуманітарної науки в Україні загалом.
Глибокі знання з життя українського народу періоду Другої світової війни, етнічної історії та культури України, героїчної боротьби українців за збереження національної ідентичності й відродження державності могли оцінити не лише студенти під час лекційних і практичних занять, а й широке коло громадськості, завдяки наявності великої кількості публікацій, активній участі в наукових конференціях, виступам на радіо і телебаченні з вказаних актуальних проблем історії.
Активна науковопедагогічна та громадська діяльність професора П. Чернеги відображена у 7 монографіях, 8 навчальних посібниках у співавторстві з відомими вченими, понад 200 статтях, повідомленнях, науковометодичних розробках, редагованих ним, 18 збірниках наукових праць, зокрема періодичного видання кафедри “Україна в етнокультурному вимірі століть”, 11 аспірантах і здобувачах, які під його науковим керівництвом здобули наукові ступені кандидатів історичних наук.
Окрім того, він є одним із перших вчених, хто розпочав процес в університеті активне наукове міжнародне співробітництво з вищими навчальними закладами та науковцями Польщі, Чехії, Білорусі, Словаччини, Угорщини. Варто згадати, також про налагодження співпраці з науководослідними установами та вищими навчальними закладами, зокрема Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України, Інститут історії України НАН України, КНУ імені Т. Г. Шевченка, музеями і середніми навчальними закладами України. Спільно, до тепер, проводиться значна науководослідна робота спрямована на популяризацію історичних знань, національнокультурне відродження і національнопатріотичне виховання молоді, одним із виявів якої є організація та проведення більше 20ти міжнародних, всеукраїнських наукових конференцій і “круглих столів” з актуальних проблем історії України, етнології, історії української культури.
Принциповий, вимогливий і демократичний характер організованого ним навчальновиховного процесу, любов і повага до студентів принесли професору П. М. Чернезі заслужене визнання серед колег та студентської молоді. Його шанують і поважають як науковця, колегу, мудрого керівника і наставника. Високо оцінена багаторічна наполеглива й невтомна праця Петра Макаровича на освітянській ниві, його професіоналізм відзначений званням Заслужений працівник освіти України.
Своєю активною позицією вченого та людини професор П. Чернега сприяєте утвердженню наукових істин, відродженню національної історичної й етнологічної спадщини, розвитку вітчизняної освіти і науки.
Колектив кафедри етнології та краєзнавства Історичного факультету НПУ імені М.П. Драгоманова щиро вітає професора П. М. Чернегу з ювілеєм, бажає міцного здоров’я, життєвої наснаги, професійних і творчих успіхів, добробуту і довгих років щасливого життя!

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment