ПРОТИАНГЛІЗМ від Ірини ФАРІОН

 1. Харасмент
  У засобах масової інформації поширено новину про деякі плани Міністерства культури, що зводяться до слова харасмент: “У Мінкульті планують організувати анонімний збір інформації про випадки харасменту у мистецькій сфері і закликали керівництво університету сприяти перевір­ці історій випускниць” (7). Як відомо, саме слово культура походить від лат. cultura “догляд, освіта, розвиток” (СІС, с. 573), що поширилося на поняття культури мови як “свідомого й критичного використання мовних засобів, володіння нормами усної та писемної літературної мови в різних сферах суспільної комунікації відповідно до мети і змісту висловлювання” (3, с. 81).
  Постає запитання: що ж криється за словом харасмент, яке накидує суспільству анонімний автор публікації, покликаючись на рішення Міністерства культури? Чи це не зумисне або закомплексоване вписування нас у чужу реальність, через окуляри якої тепер начебто прогресивніше й сучасніше споглядати світ?
  В англійській мові слово harass вживають як іменник і дієслово: harass [ˈhærɘs] n 1. занепокоєння, тривога; турбота; 2. роздратування, harass [ˈhærɘs] v 1. турбувати, непокоїти; тривожити; 2. виснажувати, знесилювати, стомлювати (АУС, с. 616).
  Лексема harassment утворена способом складання через долучення складника -ment, що трапляється в іменниках, утворених від дієслів (рідко – від прикметників) і які означають 1. дію або стан: management “керування”, movement “рух”; 2. результат дії equipment “обладнання” (АУС, c. 880).
  Відтак harassment [ˈhærɘsmɘnt] n – це
 2. занепокоєння, тривога; турбота; 2. роздратування; 3. військ. дії, що викликають занепокоєння (АУС, с. 616).
  У пропонованому контексті це слово вжито як неперекладну одиницю з англійської мови з набутим згодом американським значенням, тобто всупереч елементарним нормам культури мови і навіть приписам (на жаль, декларативним) чинного закону “Про функціонування української мови як державної” (25 квітня 2019 р.): “г) вживання замість іншомовних українських слів, словосполучень і термінів у разі, якщо в українській мові існують рівнозначні відповідники, та підвищення рівня обізнаності громадян про них; ґ) запобігання вульгаризації української мови та змішування її з іншими мовами” (5).
  Понад то, це слово вжито в російській фонетичній адаптації через звук/букву х замість г, що суперечить чинному Правопису: “Звук [h] переважно передаємо буквою г”: гінді, госпіс, Гельсінкі та ін. (8, с. 150).
  Як бачимо, слово розширило своє лексичне значення, набувши семи терміна “сексуальні домагання” (“будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, мета або наслідок якої – порушення гідности особи, зокрема шляхом створення загрозливого, ворожого, принизливого або образливого середовища” – 9) за конкретних мовно-суспільних обставин (лінгвосоціюм), тобто відповідного часу, місця, персони.
  Як свідчить американська докторка філософії Мері Роу, у своїй доповіді на теми дискримінації “Кільця Сатурна” вона вжила це слово у значенні терміна “сексуальні домагання”, запозичивши його з практики використання в жіночих групах штату Массачусетс на початку 1970-х років. Цю доповідь підготовлено для президента і канцлера Массачусетського технологічного інституту, який уперше і став майданчиком публічного обговорення цієї проблеми і напрацювання відповідних визначень та приписів (1).
  Крім того, створення терміна приписують також американській феміністці, професорці Мічиганського університету, спеціялістові з так званих гендерних питань Кетрин Маккінон (1946 р. н.), авторці книги “Сексуальні домагання до жінок, що працюють” (“Sexual Harassment of Working Women: A Case of Sex Discrimination”) 1979 року, де ми чітко бачимо цю лексичну одиницю в новоствореному термінному значенні (6). За іншою версією, термін вигадали активістки приватного Корнельського університету (штат Нью-Йорк), що створили “Організацію Об’єднаних Жінок”, аби боротися з домаганнями у власному навчальному закладі. Себто явище сексуальних домагань набуло публічного обговорення передусім в університетських середовищах.
  В українському правовому полі цю проблему регулює Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків” 2005 року, де, звісно, не вжито американізму харасмент, а дано визначення іменниковій словосполуці з опор­ним словом домагання (˂ домагатися): “сексуальні домагання – це дії сексуального характеру, виражені словесно (погрози, залякування, непристойні зауваження) або фізично (дотики, поплескування), що принижують чи ображають осіб, які перебувають у відносинах трудового, службового, матеріального чи іншого підпорядкування” (4).
  Відповідно до наших тлумачних словників сучасної української мови, ДОМАГА́ТИСЯ, а́юся, а́єшся, недок., ДОМОГТИ́СЯ, о́жуся, о́жешся; мин. ч. домі́гся, домогла́ся, ло́ся; док., кого, чого, з інфін., з спол. і без додатка. Наполегливо добиватися кого-, чого-небудь. Вітер затихав, виднішало – чути було, як щось домагалося під вікном (Вас., І, 1959, 306); – Я поважаю людей, які вміють так швидко домагатися свого (Шовк., Інженери, 1956, 68); В їдальні якась незнайома жінка.. з криком і плачем домагалася, щоб її допустили до отця каноніка (Вільде, Сестри.., 1958, 157); Незвична сидіти без діла, вона й зараз домоглась від Марусі роботи собі (Головко, II, 1957, 575); Бай намовив Узенбаєва, щоб той якось домігся потрапити в число представників (Донч., І, 1956, 112) (СУМ 11, т. 2, с. 361; СУМ 20).
  Серед синонімів цього слова: вимагати, добиватися, переслідувати (2, с. 155), розм. чіплятися, діставати. То чи є потреба заганяти власне словесне багатство в гендерний американізм харасмент?

Умовні скорочення та література
АУС – Англо-український словник. Гороть Є. І., Коцюк Л .М., Малімон Л. К., Павлюк А. Б., під заг. кер. Є. І. Гороть. Він­ниця: Нова книга, 2006. 1699 с.
СІС – Словник іншомовних слів. К.: Довіра, 2000. 1017 с.
СУМ 11 – Словник української мови: В 11-и томах. К.: Наукова думка, 1970–1980.
СУМ 20 – Словник української мови: У 20-и т. / НАН України, Укр. мов.-інформ. фонд. К.: Наукова думка, 2010–2020. 11 томів із двадцяти (А –ОЯСНЮВАТИ). Режим доступу: https://services.ulif.org.ua/expl/Entry/index?wordid=23726&page=800 (дата звернення 15.08.21).

 1. Вітер Катерина. Що таке сексуальні домагання?
 2. Вусик О. С. Словник синонімів української мови. Тернопіль: Богдан, 2013. 575 с.
 3. Єрмоленко С. Я. Бибик С. П., Тодор О. Г. Українська мова. Короткий тлумачний словник лінгвістичних термінів. К.: Либідь, 2001. 221 с.
 4. Закон України “Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків”, 2005.
 5. Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної” (№ 5670-д), 2019.
 6. Маккиннон, Кетрин Элис. / Википедия.
 7. “Роздягав і чіплявся”? Мінкульт розслідує сексуальні домагання викладачів Карпенка-Карого.
 8. Український правопис. Харків: Фоліо, 2019. 348 с.
 9. Шевченко З. В. Словник гендерних термінів.
 10. Бьордвотчер (бердвотчер). Бьордвотчинг (бердвотчинг). Бьординг (бердинг)
  Ніщо так не відображає залежність і самостійність нації, як мова! Україну заполонила реклама із зображенням птахів із дивними словечками.
  Практика вживання
  Звісно, пташки – це приємніше, ніж обличчя в’їдливих політиків чи набридливих попсових гастролерів, проте вражає і відштовхує текстова частина такої реклами: “Стань моїм бьордвотчером”. У різних контекстах натрапляємо на инший фонетичний варіянт того слова, як бердвочер: “Для спостережень за птахами бердвочери нерідко здійснюють спеціальні подорожі”, хоч у тій самій статті вжито і фонетичний варіянт з м’яким звуком [б], що абсолютно суперечить фонетичним законам української мови, де губні не бувають м’якими. Але хіба це може зупинити наших безхребетних люденят (що таки повзають, на відміну від летючих птахів), які вирішили нас просвітити “современними огнями” банального спостереження за птахами як бьордвотчингом – і то так, наче наші предки і сучасники не робили цього без англійських слів: “Бьордвотчинг (birdwatching або birding) – вид рекреаційної діяльності, що передбачає спостереження за птахами у природі (неозброєним оком або за допомогою оптичних приладів). Особу, яка обирає для себе даний вид дозвілля, називають бьордвотчером (birdwatcher або birder)” (3).
  Один із новоспечених бьордвотчерів договорився до того, що таке споглядання за птахами неабияк підсилене “красою англійських слів”: “Якщо є втома після роботи, дістала політика чи сімейні негаразди – йдіть на природу. Це радить і наше Міністерство охорони здоров’я. Тим більше, що споглядання птахів має гарну англійську назву – “бьордвотчинг” чи “бьординг”. А далі ще цікавіше. Цей типовий психологічно уражений чоловічок, що не розслабляється на природі з допомогою української лексики, з неабияким пієтетом розповідає, що принц Великої Британії Чарльз є відомий бьордвотчер… (5). Після такого одкровення кожен малорос, ще не відбившись від змосковщення, залюбки потрапляє в примітивну англіїзацію, аби перебратися в бьордвотчера, а не природного птахоспостерігача.
  У цьому ж контексті створено заманливий підзаголовок “Бердинг як ліки” (синонім до бьордвотчинг – І. Ф.), проте далі за текстом уже не стало сили вжити це слово в українській фонетичній адаптації – і понеслось: “Бьординг – це не просто меланхолійне спостереження, це змагання. Хто більше побачить видів птахів протягом року, той і чемпіон” (5).
  Історія і значення лексеми
  Початком бьордвотчингу можна вважати 1789 рік, коли в Англії вийшла книга Гілберта Вайта (а не Уайта!) “Природна історія і старовини Селборн”, де також описано авторські походи на природу для спостереження за нею і, зокрема, за птахами. Тоді ця книга не привернула до себе уваги, зате стала популярною за кілька десятиліть згодом, але без уживання аналізованого терміна. Натомість 1901 року вийшла праця орнітолога Едмунда Селуса “Bird Watching”, тобто “Спостереження за птахами” (а не полювання за ними) (2), що і заклало основи чудернацького і безпотрібного в українській мові вживання лексеми бьордвотчинг, утвореної поширеним способом складання слів bird + watch та ще й у хибній фонетичній адаптації:
  bird [bɜ:d] n 1. птах; 2. легковажне дів­чисько; 3. розм. хлопець, чоловік; 4. розм. літальний апарат; літак; керована ракета; 5. амер. військовий летун; 6. розм. в’язень, арештант; 7. волан (у бадмінтоні);
  bird [bɜ:d] v 1. ловити (стріляти) птахів; 2. вивчати птахів у природних умовах (АУС, с. 162).
  watch [wɒtʃ] v 1. спостерігати, стежити, наглядати; 2. стерегти, сторожити, вартувати; 3. бути на сторожі; 4. чергувати (особл. вночі);
  watch [wɒtʃ] n 1. спостереження; нагляд; догляд (over); 2. мор. вахта; 3. іст. сторожа, варта, караул; 4. неспання; пильнування.
  Відтак birdwatching [bərdwɑtʃɪŋ] – це “практика спостереження за птахами в їх природному середовищі як хобі” (6) в абсолютно хибному фонетичному звучанні бьордвотчинг, про що свідчить транскрипція цього англізма [bərdwɑtʃɪŋ]. Проте наших безхребетних угодовців це не турбує, бо вони, як завше, запозичують через московське посередництво. Коли холуй – то подвійний.
  То хіба український композит птахо­спостерігач чи спостерігач птахів не передає цього значення? На щастя, у всемережжі вже натрапила на цей, здавалося, мій новотвір: “Бажаємо усім птахоспостерігачам “правильної” поведінки від птахів та гарних спостережень!” (4).
  А нам всім бажаю заглибитися в геніяльні рядки поета-націоналіста Олеся Бабія (1897–1975):
  Народ росте, як дерево і квіти;
  Із ґрунту свого, з рідної землі
  Він має черпать сили, соки скриті,
  Вростать корінням в надра, в глиб ріллі,
  А ми чужої правди слухать раді,
  Як оси, що з чужинних піль мед п’ють;
  Ми кущ тернини, на якім крилаті
  Чужі пташки вигідні гнізда в’ють
  (“Орлик”) (1).

Література

 1. Бабій Олесь. Вибрані поезії. Спогади. Матеріали. Дрогобич: Відродження, 1997. 206 с.
 2. Ківерцівський національний природний парк “Цуманська пуща”. “Що таке birdwatching? (увага – лонгрід!)”.
 3. Орлова М. Л. BIRDWATCHING як напрям природно-пізнавального туризму та його розвиток в Україні.
 4. Орнітологічна група “Птахи єднають світ”.
 5. BirdWatching: Хобі та антистрес для усіх.
 6. Birdwatching.
Поділись і насолодись:
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis

Related posts

Leave a Comment