Відкритий лист Міністру освіти і науки України п. С. Шкарлету

Шановний
Сергію Миколайовичу!

В Україні протягом всіх років незалежності проводиться реформування освітньої галузі. Прийнято нові Закони України “Про освіту”, “Про вищу освіту” і “Про повну загальну середню освіту”. В цих законах запропоновано нові методологічні підходи до провадження освіти в Україні.
Однак, на превеликий жаль, зміни, які приймаються в освіті, не мотивують учнів до навчання. Наприклад, учні мають право і зобов’язані відсидіти в школі 11 років, не докладаючи особливих зусиль у навчанні.
Зовнішнє незалежне тестування, яке вводилося з метою подолання хабарництва під час вступу до вищих навчальних закладів, було на той час позитивним явищем і виконало свою місію. Нині ж воно не мотивує учнів до системного і систематичного навчання. Потрібно зазначити, що, подолавши хабарництво під час вступу до ВНЗ, ми розширили його поле під час сесійних випробувань, особливо у зв’язку з тим, що вступають до ВНЗ випускники без елементарних знань.
МОН України намагалося посилити мотивацію учнів до вивчення математики – фундаменту природничих і технічних ВНЗ, ввівши обов’язкове ДПА з математики. Більше 31 відсотків учнів за результатами нинішнього ЗНО з математики не пройшли порогу. Але ж і сам поріг не витримує критики (10 балів), адже кожен учень із середньою математичною підготовкою мав би набрати 20 балів (завдання тесту закритого типу). Потрібно врахувати, що не всі зареєстровані випускники прийшли здавати ЗНО з математики і, очевидно, це ті випускники, які не мають елементарних знань. А це б значно збільшило кількість випускників шкіл, які не подолали порогу з математики.
Відсоток випускників, які не пройшли порогу під час ЗНО з математики, був би значно більшим, якщо б:
— виключити вгадування і списування під час ЗНО;
— зобов’язати учнів під час виконання тестів закритої форми (120) з математики не лише зазначати відповіді, а й розв’язувати відповідні вправи;
— тести закритої форми сформувати таким чином, щоб перевірити рівень сформованості в учнів основних навичок з математики (валідність тесту).
Таким чином, чи мотивує введена обов’язкова державна підсумкова атестація з математики у формі ЗНО учнів середніх шкіл до систематичного навчання? Як показує практика, ні. Близько 40 відсотків випускників середніх шкіл у нинішніх умовах не спроможні засвоїти математику на елементарному рівні. Потрібно, за прикладом розвинених європейських країн, запроваджувати системний диференційований підхід.
Чи потрібне нинішнє ЗНО випускників шкіл у такому вигляді? На наш погляд, ні. Його потрібно спочатку удосконалити, а згодом запропонувати іншу оцінювальну систему, яка би, з одного боку, спонукала учнів до системного і систематичного навчання, а з іншого – не дозволяла учням, які не мають елементарних знань, вступати до вищих закладів освіти.
ЗНО учнів потрібно було спочатку вводити для випускників базових середніх шкіл і тим самим частину учнів, які не можуть і не хочуть навчатися за повною програмою середньої школи, спрямувати на навчання у професійні заклади освіти (нині катастрофічно не вистачає робітників), а це би дозволило суттєво піднести якість середньої освіти, а, отже, і вищої.
У зв’язку з наведеними причинами нині якість вищої освіти є критично низькою. Останні два роки цьому сприяло дистанційне навчання студентів з огляду на COVID19. Чи можна підготувати висококваліфікованого лікаря, вчителя, інженера тощо, використовуючи дистанційне навчання? Апріорі ні. Низький рівень фахівців вищої кваліфікації не сприятиме ані подальшому прогресу освіти і науки, ані соціальноекономічному розвитку країни загалом. Тому не потрібно без особливої потреби вводити карантинні обмеження в освітній галузі, у тому числі скасовувати державну підсумкову атестацію у випускних класах у зв’язку з COVID19.
Нині МОН України докладає значні зусилля для того, щоби підняти престиж вищих закладів освіти в рейтингу світових університетів. З цією метою вимагають від наукових і науковопедагогічних працівників публікацій результатів наукових досліджень у журналах з науковометричними базами Scopus чи Web of Science. Вищі заклади освіти на виконання цієї вимоги доводять планові показники щодо обов’язкового опублікування наукових статей у цих журналах. Неважко передбачити хід подальших подій: комерціалізація наукових публікацій (вартість публікації у журналі з науковою базою Scopus становить 11,5 тис. доларів США, створення спеціальних фірм, які готуватимуть і публікуватимуть наукові статті у цих журналах на замовлення, організація соцзмагання між викладачами, кафедрами, факультетами щодо більшої кількості наукових статей, опублікованих у журналах з науковими базами Scopus чи Web of Science тощо). Про якість наукових досліджень не йдеться, лише кількісні показники.
Чи розвиватиметься в таких умовах українська наука? Очевидно, ні. У науковій роботі важливі не так кількісні, як якісні показники, тобто результати наукових досліджень. Науку не можна творити під тиском зверху, потрібно мотивувати високою зарплатою талановиту молодь до наукової праці.
МОН України потрібно більш наполегливо відстоювати функціонування української мови як державної в усіх закладах освіти. Не можна мовчати, коли промосковські сили намагаються всілякими способами вносити зміни до Закону України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”. Потрібно використовувати всі засоби організації спротиву аж до страйків. Педагогічних та науковопедагогічних працівників в Україні є велика кількість, і ми спроможні вимагати від української влади взяти на озброєння проукраїнський вектор розвитку, який спрямований на Євросоюз і НАТО.
Підсумовуючи, зазначимо: нині українська освіта і наука знаходяться у глибокій кризі. На жаль, не всі заходи, які приймає МОН України, стимулюють учнів та студентів до системного і систематичного навчання, а талановиту студентську молодь – до наукової роботи. Потрібно більш оперативно вносити зміни у процес реформування освіти, які б піднесли і престиж педагогічної праці, і здобуття молоддю високих вершин в освіті і науці.
Виходячи з наведеного вище, пропонуємо МОН України:

 1. Зайняти тверду проукраїнську позицію, не допускати викладання навчальних предметів російською мовою в усіх закладах освіти. Твердо відстоювати Закон України “Про забезпечення функціонування української мови як державної”, організовувати твердий супротив усім намаганням п’ятої колони Москви вносити зміни до цього закону.
 2. Удосконалити організацію навчання учнів з особливими потребами, диференціювати фінансування, враховуючи інтелектуальні можливості дітей.
 3. Затвердити Положення про навчання учнів з низькими розумовими здібностями в різновікових групах.
 4. Організувати підготовку, видання і централізоване постачання:
  а) розвивальних матеріалів для дошкільних закладів;
  б) додаткових розвивальних і дидактичних матеріалів для початкової школи;
  в) різнорівневих навчальних підручників, програм і нових додаткових навчальних посібників для учнів 5—9 класів, спецкурсів та факультативних курсів для учнів 1012 класів.
 5. Затвердити дієві заходи щодо суттєвого поліпшення якості середньої освіти і тим самим нівелювати роль репетиторства у підготовці випускників шкіл до зовнішнього незалежного оцінювання (оптимізація мережі середніх закладів освіти, обов’язкове профільне навчання, затвердження нового Положення про профільне навчання, затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання, запровадження зовнішнього незалежного оцінювання для випускників базових середніх шкіл, підготовка посібників для ЗНО з переліком основних запитань і завдань тощо).
 6. Доопрацювати навчальні плани шкіл, зменшити кількість навчальних предметів у базовій та середній старшій школі до 1012, використовуючи дидактичну інтеграцію споріднених предметів.
 7. Прийняти нову методологію формування Типових навчальних планів:
  — збільшити кількість годин для варіативної частини навчального плану (у 59 класах — 30 відсотків від загальної кількості годин, а в старших класах – 50 відсотків);
  — з метою якомога повнішої реалізації профільного навчання кількість навчальних годин у старших класах для фінансування доцільно встановлювати залежно від кількості учнів у класі.
 8. Структурувати цикл профільних предметів на дві складові: інваріантну і варіативну. Затвердити інваріантну частину у складі таких предметів: українська мова, історія України, інформатика, іноземна мова. Варіативна частина профільних предметів буде залежати від назви профілю, наприклад, хімія і біологія для біологохімічного профілю.
 9. Ввести до інваріантної частини навчального плану шкіл предмет “Українознавство”, зінтегрувавши невеликі за обсягом предмети: “Громадянська освіта”, “Християнська етика”, “Екологія”, “Основи здоров’я”, “Основні якості особистості” тощо.
 10. Організувати підготовку і видання посібників для національного виховання учнів 112 кл., взявши за основу посібники, підготовлені рідношкільниками для 511 кл.
 11. Ініціювати внесення змін до Закону України “Про освіту” в частині, що стосується перейменування базових середніх шкіл на гімназії, а старших – на ліцеї (назву базової середньої школи залишити без зміни, а старша середня школа може функціонувати як ліцей чи гімназія).
 12. Оптимізувати мережу середніх закладів освіти, взявши за основу таку оптимальну кількість учнів для повноцінного фінансування державою початкової, базової середньої та повної середньої школи:
  — початкова – 20 учнів і більше;
  — базова середня – 90 учнів і більше;
  — старша середня (1011 класи) – 150 учнів і більше.
  Визначити мінімальну кількість учнів у кожному 1012 класах – не менше 75 учнів, тобто по три паралельних класи.
 13. Затвердити нове Положення про профільне навчання учнів 1012 класів середніх загальноосвітніх закладів освіти.
 14. Затвердити Положення про організацію державної атестації у формі зовнішнього незалежного оцінювання випускників середніх закладів освіти і зарахування їх до вищих навчальних закладів України.
 15. Організувати видання програмних творів української і зарубіжної художньої літератури (серія “Шкільна бібліотека”) для учнів 1012 класів, а також для позакласного читання і централізовано забезпечити ними шкільні бібліотеки з розрахунку 1 книга для 3 учнів.
 16. Удосконалити:
  а) Типове положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної освіти;
  б) Положення про конкурс навчальних підручників (проведення випереджувальної апробації, визначення коефіцієнта якості підручника тощо);
  в) Додаток до свідоцтва про повну середню освіту, передбачивши поділ предметів на профільні і непрофільні, середній загальноатестатний бал та середній бал з профільних предметів, назву профілю.
 17. Затвердити ефективні заходи щодо піднесення престижу педагогічної праці (відповідна професійна орієнтація, якісна підготовка учителів — домінування практичної підготовки, зовнішнє незалежне оцінювання з фахових дисциплін, обов’язкова п’ятирічна праця після закінчення університету тощо), висока стипендія і зарплата педагогічних та науковопедагогічних працівників тощо.
 18. Оптимізувати мережу вищих навчальних закладів, використавши педагогічні методи (піднести прохідний бал ЗНО до 160 і більше), а також інтеграцію невеликих за обсягом ВНЗ (коледжі, інститути, приватні заклади вищої освіти) у потужні університети. Зменшити вдвічі прийом випускників шкіл до вищих закладів освіти і тим самим збільшити кількість учнів у професійних навчальних закладах.
 19. Прийняти дієві заходи щодо оволодіння учнями шкіл та студентами ВНЗ іноземними мовами, особливо англійською (збільшення кількості тижневих годин, спеціальні випереджувальні курси перед навчанням студентів в університетах, вивчення іноземної мови у ВНЗ протягом 5 років, читання окремих дисциплін англійською мовою тощо).
 20. Удосконалити підготовку кваліфікованих робітників (педагогічними методами спрямувати 60 відсотків випускників шкіл на навчання у ПТНЗ, організувати підготовку викладачів та майстрів для ПТНЗ, збільшити час на практичну підготовку робітників, закріпити за кожним професійним закладом освіти відповідний завод тощо).

Петро СІКОРСЬКИЙ,
голова Всеукраїнського
товариства “Рідна школа”,
доктор педагогічних наук,
професор, почесний академік НАПН України

Поділись і насолодись:
 • Blogosvit
 • del.icio.us
 • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
 • Facebook
 • Google
 • LinkedIn
 • MyNews
 • Роздрукуй на пам’ять!
 • Technorati
 • TwitThis

Related posts

Leave a Comment