Діамантовий вінець Поетеси

Наталя ГУМНИЦЬКА,
м. Львів

“Я маю в серці те,
що не вмирає”.
Леся Українка,
“Лісова пісня”

Серед творчих здобутків Лесі Українки особливе місце посідає драмафеєрія “Лісова пісня”, яку за глибиною філософської думки й естетичною силою та красою поетичного слова прирівнюють з такими шедеврами світової літератури як “Сон літньої ночі” В. Шекспіра, “Пер Гюнт” Е. Гріга, чи “Синій птах” М. Метерлінка і “Затоплений дзвін” Г. Гауптмана. Cюди ж варто долучити “Маленького принца” Антуана де СентЕкзюпері.
Леся Українка вважала “Лісову пісню” своїм найвищим мистецьким здобутком, який вийшов зпід її пера у період загострення хвороби, коли вона перебувала на межі життя і смерті. Пробудження ностальгійних спогадів у далекому Кутаїсі (в улюбленій Грузії) за рідною Волинською природою виразно оприявнили в Лесиній пам’яті мальовничі міфічні картини цього дивовижного казково загадкового краю. Ось як про цей спогад дитинства вона пише у листі до матері: “Мені здається, що я просто згадала наші ліси та затужила за ними. А то ще я здавна тую Мавку “в умі держала” ще аж з того часу, як ти в Жабориці мені щось про мавок розказувала, як ми йшли якимсь лісом із маленькими, але дуже рясними деревами. Потім я в Колодяжному в місячну ніч бігала самотою в ліс (ви того ніхто не знали) і там ждала, щоб мені привиділася Мавка”.
Праця над цим шедевром, з одного боку, була рятівним колом для Лесі в її боротьбі з тяжкою недугою, а з іншого – з її листа: “Юрба образів не дає мені спати по ночах, мучить, як нова недуга, – отоді уже приходить демон лютіший над усі недуги, і наказує мені писати, а потім я знову лежу як порожня торбина. Отак я писала “Лісову пісню” і все, що писала останнього часу”. Це був 1911 рік. У такому творчому пориві Леся Українка усього за два тижні завершила цей драматичний шедевр у неоромантичному стилі. Одержима розповідями дядька Лева (на прізвище Бас) біля вогнища у загадковому урочищі Нечимному про бездонне “темне” озеро, яке було перед їхніми очима, про всяку “силу” лісову, водяну, польову, про їхні звичаї та відносини між собою і людьми. Ці розповіді були тим сильним і правдивим імпульсом, який вразливе дитя згодом своїм талановитим поетичним словом здивує і вразить світ. Тут доречно згадати важливе твердження Євгена Сверстюка: “Дитина потрапляє у світ культури батьків”. Саме так зростала і формувалася геніальна постать Лесі Українки під невсипущим оком її талановитої матері Олени Пчілки, дядька Михайла Драгоманова і дивовижної волинської землі, оповитої таємничими легендами, переказами, міфічними казковими образами.
Хоча за своє коротке 42річне життя Леся Українка залишила вражаючі поеми, драми, прозові твори, понад 270 віршів, безліч публіцистичних статей і неперевершені переклади світової класики, все ж вона підсумовує: “Такий твір мусив з’явитися, його чекало життя, його вимагала література”. І не помилилася: “Лісова пісня” стала шедевром української і світової драматургії у жанрі неоромантизму, апофеозом красі й вірності коханню, яке народжується з глибинної гармонії Природи. Високо оцінив цю драмуфеєрію Максим Рильський: “Лісова пісня” – це діамантовий вінець Лесі Українки”. Деякі дослідники бачать у “Лісовій пісні” інтерпретацію легенди про Грааль (стародавній образ животворної енергії, сконцентрованої у жінці, а у християнстві – чаша, в якій збереглося кілька крапель крові Ісуса Христа).
Літературознавці вказують на глибинний зв’язок твору зі стародавніми поемами, що входять у творчу спадщину людства з виразним національним колоритом. Не дивно, що особливої барви, національного присмаку надають поемі волинські говірки, які Леся засвоїла з дитинства. Саме тому вона стала разом із Климентом Квіткою досліджувати український фольклор, знала понад 500 пісень і вперше записала багато з них на фонограф. Перша її фольклористична праця “Купала на Волині” опублікована ще в 1891 році. Глибинний філософський універсалізм у романтичній поемі твердо стоїть на фундаменті народних традицій і уявлень про світобудову наших пращурів. Тут дивовижно з тонким естетичним смаком переплелися модерність і архаїка. Головні герої драми Мавка і Лукаш – це опоетизована пісня, гімн високому й ніжному коханню, яке прокидається разом із природою. Воно таке ж світле, чисте, вразливе, як той мерехтливий прозорий ранок під першими ласкавими сонячними променями з неповторними солов’їними трелями. Саме ця сопілкова Лукашева мелодія змусила Мавку прокинутися від сну з вигуком: “Ой, у моє серце упала зірка!”. А за давнім народним повір’ям зірка символізує дівчину, красу природи і кохання. “Як солодко грає, як глибоко крає…”, говорить вражена Мавка, яка в цю мить здобуває людську душу. А закоханий Лукаш отримує від Мавки духовну силу, що дрімала десь на дні його серця. Цей прекрасний момент стає початком трагічної розв’язки в долі Мавки і Лукаша. Леся Українка з високою поетичною виразністю і лаконізмом передала універсальний постулат дуалістичності людської природи.
Мавка уособлює чистоту і світло Природи, її незнищенність і красу. Лукаш – це яскраве поєднання матеріальних прагнень у цьому світі зі стремлінням до чогось вищого за земні блага, про що красномовно свідчить його потяг до сопілкової пісні. Дядько Лев, близький за своїм світоглядом до Мавки, виступає оберегом, захисником Природи, глибоко розуміє та шанує її закони. На протилежному боці – спустошені духовно щоденною тяжкою працею і злиднями мати Лукаша і Килина. Тема дуалістичності світу проходить наскрізною ниткою через увесь твір. Саме вона породжує багатоаспектність, багатошаровість, невмирущість цього Лесиного творіння. Кожен геніальний твір не підвладний ні часу, ні простору – він позачасовий і позапросторовий. Це бездонна криниця мудрості, з якої черпаєш, а вона все глибшає і відкриває нові горизонти мудрості як сама Природа. Тому “Лісова пісня” актуальна на сьогодні як ніколи.
У час глобалізації ми швидкими темпами втратили духовні цінності, а зараз вступили у світ віртуалізації, який позбавляє нас людського спілкування, вихолощує усі духовні сили світовідчуття, перетворює нас у біороботів. Критичною є тема Природи і Людини. Людина навіть не замислюється над цими надважливими проблемами свого існування й розвитку. Виходить так, що людина досягнула прогресу у своєму розумовому розвитку, а втратила (чи втрачає) свою духовність, втрачає відчуття гармонії. Підтвердилися прогнози Володимира Вернадського у його вченні про ноосферу щодо сумнівів, чи розумна геологічна сила буде скерована на добро чи на зло. Лесин твір дуже виразно розкриває важливу проблему Добра і Зла для виживання людства і збереження людяності в людині через її сакральне ставлення до Природи. Саме тому “Лісова пісня” належить до геніальних шедеврів духовної скарбниці людства, яка має силою свого поетичного слова і глибини думки повернути загублений світ духовності до своїх чистих джерел – до свого первозданного зоряного Дитинства! Важливо зазначити, що “Лісова пісня” з творчого доробку Лесі чи не найпопулярніша: фільми, мультфільми, балети, театральні постановки, переклади, видання і перевидання з художніми ілюстраціями (чого лише вартує мистецтво Караффи Корбут!).
От і до ювілею Лесі Українки у видавництві “Апріорі” вийшло ошатне видання “Лісової пісні” з ілюстраціями художниці Олесі Вітовської у світлій і чистій колористиці, як незаймана душа незрадливої жертовної Мавки. Наприкінці драми Лукаш прозрів і зрозумів, що найвищою життєвою цінністю є душа людини, сповнена любові й уособлена у найпрекраснішому символічному образі Природи – Мавці. Дуже вдало художниця завершує вершинну думку Лесі Українки, що Краса, а значить, кохання врятує світ і любов не вмирає: галявина, під засніженою берізкою сидить у білому одязі Лукаш із сопілкою, по іншу сторону галявини у одязі темних барв замерзаючий Лукаш, у центрі галявини зпід снігу вибивається зелений паросток берізки, підкреслюючи незнищенність Природи. А невисоко під небом пропливає Мавка, сиплячи зі своєї долоні червоні квітикраплі кохання, неначе промовляє: “Я збагнула, що забуття не суджено мені”, що символізує невмирущість Душі, Природи, а, значить, Кохання, яке здатне на жертву заради порятунку свого обранця.
Це достойний вишуканий подарунок до 110ї річниці (1911 р.) написання Лесею Українкою свого непроминального твору, який різні дослідники відносять то до фентезі, то до детективу, то до казки, то до глибокого філософського трактату, закоріненого в тисячолітні діаманти народної естетики. Тепер залишилося здійснити якісні переклади цього шедевру різними мовами світу, як це відбувається з шедеврами авторства Шекспіра, Метерлінка, Екзюпері, Виспянського, Гауптмана та ін. Доречно звернутися до оцінки твору знаним британським славістом і перекладачем Патріком Корнессом, який оцінив “Лісову пісню” як “…один із найвидатніших творів світової літератури…” і здійснив його високопрофесійний переклад. Радісною звісткою є видання чотирнадцятитомного ювілейного видання творчого спадку Лесі Українки, а також астероїд, названий на честь Лесі Українки (2616 Lesya), який у 1970 році вчені відкрили на астероїдному поясі між Юпітером і Марсом. Отже, Леся Українка як зірка любові до України кружляє в далекому космосі, рятуючи нас від безпам’ятства і бездуховності. А в “Лісовій пісні” Леся здійснила свою заповітну мрію – вона всетаки стала “ПІСНЕЮ”!

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment