Подвижницька місія у сфері освіти дорослих

Сучасні зміни в освіті зумовлені загальними тенденціями євроінтеграції, інноваційного поступу, що передбачає утвердження й імплементацію в освітній сфері концепції освіти упродовж життя. Зпоміж відомих сучасників, життєвим кредо яких є розвиток неперервної освіти, освіти дорослих в Україні, вирізняється особистість доктора педагогічних наук, професорки, членакореспондента Національної академії педагогічних наук України, директорки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України, голови правління громадської спілки “Українська асоціація освіти дорослих” Лариси Борисівни Лук’янової.
Вектор професійного становлення Лариси Борисівни спрямований на неперервність фахового зростання, адже її життєвопрофесійний шлях включав перебування на посаді викладача біології у Київському енергетичному технікумі, молодшого наукового співробітника лабораторії профтехосвіти Інституту педагогіки АПН України, захист кандидатської дисертації з проблеми “Формування екологічної культури учнів ПТУ в процесі вивчення предметів професійнотехнічного циклу”, захист докторської дисертації на тему “Теорія і практика екологічної освіти у професійнотехнічних навчальних закладах”. Подальший шлях науковця Лариса Борисівна продовжила на посаді старшого наукового співробітника відділу андрагогіки Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, пізніше стала завідувачкою відділу. У 2015 р. Л. Б. Лук’янова очолила Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України. Синергія фундаментального наукового пошуку, зорієнтованість на потреби сучасної педагогічної освіти і освіти дорослих, спрямованість на діалогічну взаємодії науки і освітньої практики, налагодження міжнародної комунікації в освітньому дискурсі є основними напрямками діяльності Інституту. Керуючись менеджерською мудрістю Лариси Борисівни, науковці інституту спрямовують свою діяльність на дослідження таких проблем: особистісний і професійний розвиток дорослого населення; нормування й оцінювання якості освіти; технології навчання дорослих; педагогічні проблеми професійної підготовки дорослого населення у зарубіжних країнах; особистісний і професійний розвиток дорослого населення.
Концептуальні основи професійної діяльності Л. Б. Лук’янової вирізняються новаторськими ідеями, сучасним європейським баченням розвитку професійної освіти, освіти дорослих, неперервної освіти. Вона є одним із фундаторів теорії освіти дорослих в Україні, авторкою близько 400 наукових і науковометодичних праць, зпоміж яких – Концепція освіти дорослих в Україні, “Законодавче забезпечення освіти дорослих: зарубіжний досвід”, “Підготовка педагогічного персоналу для роботи з дорослими: теоретичний і методичний аспекти” та ін.
З ініціативи Лариси Борисівни при Інституті діє громадська спілка “Українська асоціація освіти дорослих” (2015 р.), яку було прийнято у члени Європейської Асоціації освіти дорослих (2016 р.), та громадська організація “Культурноосвітня ініціатива” (2016 р.), метою діяльності яких є сприяння розвиткові формальної, неформальної та інформальної освіти в Україні. У 2016 р. на базі Інституту відкрито кафедру ЮНЕСКО “Неперервна професійна освіта педагога ХХІ століття” (2016). Орієнтуючись на європейський вектор розвитку педагогічної науки, Лариса Борисівна підтримує діяльність Кафедри, стала ініціатором створення Ради молодих науковців Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України.
Для багатьох наукових і освітніх інституцій Польщі, Німеччини, інших країн дослідницькі ідеї, наукові теорії Лариси Борисівни у сфері освіти дорослих слугують вагомим методологічним і практико орієнтованим підґрунтям для продукування нових концепцій, технологій навчання різних категорій дорослих.
Як керівниця наукової школи і директорка Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Л. Б. Лук’янова володіє такими особистісними і професійними якостями, які дозволяють їй успішно керувати науковим колективом і своїми учнями (аспірантами і докторантами). Маючи якості справжнього лідера, який вміє організувати наукову роботу, завжди допомогти, порадити, Лариса Борисівна сприяє особистісному розвитку кожного: ініціює проведення тренінгів, наукових платформ, семінарів, залучає до міжнародної співпраці тощо. Наукова школа Л. Лук’янової розвивається на основі принципів цілісності, цілеспрямованості, інтелектуальності, прогностичності, людяності, ціннісного сходження людини до вершин наукового успіху. Її життєвий успіх, людяність, добротворення слугують прикладом для молодих і досвідчених науковців, педагогів.
Колеги співробітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України бажають дорогій ювілярці подальшої реалізації наукового та творчого потенціалу, нових цікавих ідей, особистих досягнень, втілення в життя всіх задуманих планів і проєктів.
Зичимо Вам, Ларисо Борисівно, невпинної творчості, душевної гармонії, успішного здійснення всіх планів та задумів, злагоди й добробуту у Вашій оселі на многії і благії літа.

Співробітники відділу змісту і технологій педагогічної освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна НАПН України:
Мирослава Вовк, Наталія Філіпчук, Юлія Грищенко, Світлана Соломаха, Сніжана Ходаківська

Поділись і насолодись:
  • Blogosvit
  • del.icio.us
  • Надішли другу посилання на статтю електронною поштою!
  • Facebook
  • Google
  • LinkedIn
  • MyNews
  • Роздрукуй на пам’ять!
  • Technorati
  • TwitThis

Related posts

Leave a Comment