Справа Насірова як дзеркало «боротьби з корупцією»

Петро АНТОНЕНКО, м. Чернігів Корупція — наша “фішка” В останні три роки після Май- дану в нашому українському сус- пільстві найзатребуванішим “брендом”, “фішкою” стала так звана “боротьба з корупцією”, відтак термін “корупція” став до- мінуючим. Дивного нічого немає, адже боротьба з корупцією — це боротьба за справедливість. А лю- дям завжди хотілося й хочеться справедливості. І логічно, що “за- гострення” цього бажання стало- ся саме після Майдану, Революції гідності, явища, яке знаменувало саме боротьбу за справедливість. А яка ж справедливість при корупції? До речі, не зайве нага- дати визначення цього…

Read More

Сурмач визвольних змагань

А все почалося з того, що я ще 1994 року шукав матеріали у Рівненському обласному архіві про художникаграфіка Ніла Хасевича, тоді майже невідомого. Гортаючи сторінки газет “Костопільські вісті” і “Волинь”, натрапив на низку цікавих поетичних творів Гера ся Соколенка. Було таке відчуття, що маємо справу з самобутнім талановитим письмен ником. Не думалося, що ними ще хтось може зацікавитися. І я був приємно вражений, коли у вересні 1995 року отримав листа від незнайомої людини — Михайла Іванченка з Черкащини. “Звертаюсь до Вас, — писав він, — за рекомендацією шевченкознавця Ми коли…

Read More

На косовиці «Гірких жнив»

“Таке кіно ніколи не сподобається масовому глядачу. І ніколи не “продасть” Україну масовому глядачу”, — так висловився про майбутнє канадського фільму “Гіркі жнива” блогер Сергій Фурса. Цей присуд розділили з ним чимало західних критиків, у яких ця стрічка викликала небувалу інтелектуальну істерику. Фільм звинуватили у непатріотиз мі, перекрученні фактів, антисемітизмі, антихудожності, і навіть напророкували повний та безславний крах самій темі Голодомору в українському та світовому кінематографі. Наталія ДЗЮБЕНКО-МЕЙС The Hollywood Reporter, The Irish Times, The Northwest Indiana Times, San Francisco Gate, National Review, Sidney Morning Herald — далеко неповний перелік…

Read More

Іван МАЛКОВИЧ: «Наш з вами святий обов’язок свідчити правду»

У середині 1980 х улюбленою розвагою кількох молодих поетів була, зокрема, й така: комусь із “непосвячених” ми цитували певні знакові рядки і просили відгадати, хто їх написав. От, на приклад: “Слова дощем позамива лись… І не дощем, і не слова…” Лю ди називали і Вінграновського, і ще когось — найначитаніші при пускали, що це Еліот чи Сен Жон Перс… І як солодко було відкривати їм, що це — Шевчен ко! І що “Ми восени таки похожі хоч капельку на образ Божий” чи, скажімо, “Готово! Парус розпус тили…” — це теж…

Read More

Хто проти мови Шевченка?

Ірина ФАРІОН У 100-літній ювілей його називали “фі- лологічним курйозом”, “диваком”, якому, як і всім, годилося б писати “общім язиком”. У 200-літній ювілей виконувач обов’язків Президента України ветує скасування укра- їнофобського антиконституційного “мов- ного закону” агентів Росії Ківалова-Колєс- нічєнка. За скасування цього закону прого- лосувало 232 депутати. Це, як на мене, дру- ге за державною важливістю голосуван- ня після рішення Верховної Ради про усу- нення Януковича з поста Президента. На- томість, мабуть, через весняний авітаміноз або ще щось набагато гірше, певна частина зазомбованого українського суспільства по- дає це ветування як…

Read More

100-річчю подій Української революції 1917—1921 років і 25-річчю Незалежності України присвячується

й офіцер і чоботом ударив у се- редину портрета царя Миколи II, що на весь зріст стоїть у золоченій рамі між двома великими вікна- ми. Брязнуло і посипалося розби- те скло. Показуючи рукою на роз- битий портрет, він сповістив: — Цей владика вже не цар- ствує, в Петербурзі іде революція. Цар Микола зрікся престолу, йо- го і всю сім’ю арештували. Впав нарешті гнилий ца- рат Московської імперії в берез- ні 1917 року, від першого ж стуса- на складеного з українців Волин- ського полку в Петрограді. А війна триває. Навчальна ко-…

Read More

Не відступає клята війна!

09Маргарита ДОВГАНЬ Фото Сергія БОРИСОВСЬКОГО Не проста бесіда Юрист і правознавець, воїн АТО родом із Шевченківсько- го краю Василь Старик воював із 2014 року! Вже відвоювався. Радує мене серйозною бесідою. За короткий час багато зробле- но для створення наших Зброй- них сил. На час, як москаль на- пав, було в нас у бойових підроз- ділах лише 5 тисяч людей. Хо- ча офіційно — для статистичної показухи — писали 180 тис. І за два роки в Україні нарешті ство- рили і творять сучасну боєздат- ну армію. Із паном Василем спілкує- мося…

Read More

Шановна громадо!

Ось і надійшли Шевченківські дні, які завжди для нас були святом Генія національного духу. 203 роки тому українському народові Гос- подь послав Великого Кобзаря — Тараса Шевченка. Тарас Шевченко відродив українську націю, вдих- нув у неї самоповагу та прагнення до самостійного державно-полі- тичного життя. Відзначення кожної річниці від дня народження Тараса Шевчен- ка ми ніколи не зраджували, навіть у найгірші часи, ставали високи- ми перед світом, засвідчували свою вір ність ідеалам Волі. Тепер, коли Україна порва- ла кайдани рабства, здобула не- залежність, але перебуває в умо- вах війни з нашим…

Read More

Тарас Шевченко: «Собор Мазепин сяє, біліє…»

У лютому доктор історичних наук, лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО розповідав про гоголівський начерк “Роздуми Мазепи”. У цій статті він аналізує документальні свідчення Шевченкового бачення пос таті видатного гетьмана. Справжнє Шевченкове став лення до Мазепи з’ясуємо, від штовхуючись від усталеного де сятиліттями російськоімпер ського та радянського стереоти пу. Скажімо, в “Шевченківсько му словнику” (1976) зроблено та ке узагальнення: “Шевченко в поемі “Чернець” протиставив зрадникові українського народу Мазепі мужній образ С. Палія, а в повісті “Музыкант” — полковни ка Г. І. Галагана, підкреслюючи їхню боротьбу за непорушність…

Read More

Лунає Лесине слово

У Музеї видатних діячів української культури в рамках проекту “Нова плеяда” та з нагоди дня народження Лесі Українки відбувся конкурс чит- ців її поезії. Захід провели за підтримки ВУТ “Просвіта” ім. Т. Шевченка. “У нашому музеї напередодні дня на- родження Лесі Українки ми проводи- мо конкурс читців її творів. Перемож- ців конкурсу визначить компетентне жу- рі. Але в конкурсі не буде переможених. Адже виконавці вкладають серця і душі у виконання віршів Лесі Українки”, — за- значила старший науковий співробіт- ник Музею Любов Каштелянчук. А го- лова журі, артистка Національної філар-…

Read More