Людина, багата любов’ю і добром

«Цю землю я любив…» Спогади про Данила Кононенка. — Сімферополь, 2016. — 188 с. Василь ЛАТАНСЬКИЙ, член НСПУ, с. Пруди, Крим Здається, зовсім недавно ще ходив між нами замріяний, юначо-радісний, як розповідав про своє село Ребедайлівку на Черкащині; буденний і зіркий, коли як редактор відділу мистецтва і літератури “Кримської світлиці”, єдиної українськомовної газети в Криму, і як шеф-редактор теж єдиної тут дитячої газети “Джерельце” “фільтрував” дописи читачів, а то й досвідчених авторів; поривисто натхненний, “повен сили і одваги” (П. Тичина), коли читав власні або чиїсь поезії. Та й взагалі в…

Read More

«Хліб за хліб»

До 75-річчя утворення УПА Богдан ВИХАНСЬКИЙ, вчитель історії, пенсіонер, Самбір “Трактуючи речі з чужого голосу, не знайомі з джерелами, ми витворили собі різні фантастичні уявлення і живемо серед них, не помічаючи їх потворної неправдоподібності”. Микола Зеров Вояки УПА таємно переходили лінію фронту й опинялися у тилу більшовицьких військ. Місцем дислокації більших її загонів ставали лісові масиви, тож вояків так і називали: “лісові хлопці” чи “наші хлопці з лісу”. Частина озброєних повстанців жила нелегально в лісових бункерах або в таємних сховках десь на болотах чи навіть у селах. Ці вояки належали…

Read More

«Полудневі» виднокола творчості Ірини Марко

інформаційна служба Національ- ного музею-заповідника україн- ського гончарства Фото Тараса ПОШИВАЙЛА Мисткиня належить до по- тужної когорти львівських митців. Першими сходами творчого ста- новлення вона обрала Відділ ху- дожнього оформлення Донецько- го державного художнього учили- ща (1986), потім — Відділ худож- ньої кераміки Львівського держав- ного інституту прикладного та де- коративного мистецтва (1993, нині — Львівська національна академія мистецтв). Свого часу Ірина Мар- ко працювала у творчій майстерні Львівської експериментальної ке- раміко-скульптурної фабрики, ар- хівні матеріали ліквідованого під- приємства досі бережуть розробле- ні нею ескізи форми та декору гли- няних…

Read More

Люцина Хворост і 16 її співрозмовників

Олена О’ЛІР “А скажіть, будь ласка…” — дотепна назва, яка пасувати- ме, либонь, для будь-якої збір- ки інтерв’ю, чи не так? Саме так називається нова книжка Люци- ни Хворост, яка днями вийшла друком у видавництві “Ярос- лавів Вал”, колекція “поваж- них інтерв’ю, невимушених ба- лачок і дружніх одкровень”. Ось як окреслено мотиви її постання в авторській передмові: мовляв, “починалося все… з цікавості — зі звичайної людської цікавос- ті, що живиться вічною не- спромогою буквально уві- йти в шкуру іншого: адже кожен із нас до кінця жит- тя приречений сам на…

Read More

У світлому сяйві україноцентризму

Петро СОРОКА Кілька років тому житомиря нин Олександр Кухарчук задумав цикл романів “Козацька Русь”, в якому у простій, доступній та яс ній формі постала б історія ко заччини, і наполегливо, сказати б, зі схимницькою невдержиміс тю козацького літописця успішно втілює цей грандіозний задум у життя. Сьогодні трохи ширше мені хочеться поговорити про один із тих романів (а їх вийшло уже п’ять), що має назву “Пол ковник Лаврін Капуста”. У ньому йдеться про зародження і розви ток козацької розвідки, яка відіг рала неабияку роль у період виз вольної боротьби українського народу…

Read More

Талантом огранене слово

Дмитренко Микола. Поезії. — К.: “Сталь”, 2017. — 252 с. Марійка Підгірянка приходить знову Василь БАБІЙ, лауреат обласної премії ім. Ма рійки Підгірянки, член НСПУ І вкотре це робить знаний підгірянкознавець Василь Ле вицький. Саме він ще як і дирек тор музею цієї письменниці у Бі лих Ославах на Надвірнянщині упорядкував нове видання вибра них творів. Це поезії, проза, п’єси для дітей, які ще не друкувалися в часи незалежної України. Гарний подарунок до 135річчя від дня народження М. Підгірянки отри мали читачі. Серед творів, поданих до книжки, актуально звучить вірш…

Read More

На крилах любові, надії і поезії

Оксана КЛІМОВА, завідувач відділу обслуговуван-ня Кам’янець-Подільської цен-тральної районної бібліотеки Хліборобська праця, рідна природа, трудовий і ратний по-двиг старших поколінь, молода людина з любов’ю в серці — це світ Миколи Мачківського. Та-ка поезія допомагає у нашому ду-манні, зрештою, у повсякденних клопотах. Під мелодійні звуки сопілки розпочався краєзнавчий екскурс “Сядьмо й зачитаймо-ся” (до 75-річчя Миколи Мачків-ського — письменника-краєзнав-ця) у бібліотеці-філіалі села На-горяни, який підготували та про-вели бібліотекарі з Кам’янець-Подільської центральної район-ної бібліотеки. Стимулом у житті для автора стають нерозривні родинні коре-ні, предківський дух: “Все тут до-машнє, до болю святе”. Поет за-хищає пісню…

Read More

Стонадцять відтінків болю

Про поезію Наталі Пасічник   Микола СУЛИМА, Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка НАНУ   Воротами, через які я ввійшов у поезію Наталі Пасічник, став для мене її вірш “Японська каліграфія», опублікований минулого року в “Українській літературній газеті». Залишивши по цей бік воріт знання, що поетеса вже двічі (як на мій погляд, досить легковажно) висувалася на …івську премію (ким? а якщо й висувалася, то навіщо про це повідомляти ЗМІ?..), що вона — дружина одного з моїх улюблених поетів Романа Скиби, я опиняюся на території, де панує, звичайно ж, жінка, проте…

Read More

Людина і Всесвіт: загадки Демокріта

Олег К. Романчук. Зоряний кристал: науково-фантастичний роман. — Львів: Універсум, 2016. — 276 с.   Дмитро ДРОЗДОВСЬКИЙ, кандидат філологічних наук, Інститут літератури ім. Т.Г. Шевченка   Роман Олега Романчука “Зоряний кристал» (виданий за підтримки Фундації ім. Івана Багряного у США) — несподіване поєднання пригодницького детективу (окремі історії читаєш як справжній детектив) і наукової фантастики. Щоправда, така жанрова взаємодія цілком вкладається в русло літератури метамодернізму, який приходить на зміну постмодернізму. “Зоряний кристал» — твір, який залишає двояке враження після прочитання. Привертає увагу несподівана і невластива українській прозі останнього часу філософська основа твору….

Read More

Влада без освіти і культури

Галина ПАГУТЯК Оті несміливі потуги провести якісь реформи в галузях культури та освіти нагадують спроби підлатати стареньку машину, щоб та ще протягнула ще сотню метрів, а тоді розвалилась. Усе, що нам потрібно, це патріотично налаштовані професіонали, а не дилетанти, яких прямо чи ситуативно використовує сусідня держава, бо ж не всі вони агенти ФСБ, є серед них і корисні ідіоти. І від перестановки міністрів, які, може, потрафлять керувати клубом чи методичним кабінетом, але аж ніяк не Міністерством, нічого не зміниться. Воно б якось торохкотіло помаленьку оте старе дрантя: крало б, відсиджувалось…

Read More