Тарас Шевченко: «Почав писати в 1837 р.»

Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО, доктор історичних наук, лауреат Національ- ної премії України імені Тараса Шевченка Отже, згадаймо, що нині 180 років від- діляє нас від історичного моменту початку поетичної творчості національного генія. 1837-й запам’ятався всій Росії загибеллю Олександра Пушкіна. За вірш “Смерть по- ета” було заарештовано колишнього одно- курсника Осипа Бодянського, улюблено- го поета Шевченка Михайла Лермонтова. А для нас — українців — найголовніше, що цього року Шевченко написав свої перші вірші. На допиті у ІІІ відділі таємної полі- тичної поліції у справі Кирило-Мефодіїв- ського братства у квітні 1847 р. він засвід-…

Read More

Чи шанує столиця національного Пророка?

Шевченківські дні в Україні, обійнятій вогнем глобальних протиріч між Росією, США, Європою… Як протистояти цим випробуванням і викликам сучасності? Чи зу- міємо зберегти себе як монолітну націю в єдиній державі? В чому шукати об’єднавчі чинники, які б консолідували територіально, соціально, ідеологічно розшароване суспільство? У пошуках відповідей на ці питання наші погляди звертаються до на- ціональних духовних поводирів. До Шевченка — звитяжного повстанця проти на- ціонального та соціального гноблення. “Апостол правди і науки” був і залишається Пророком у своїй Вітчизні. Він стоїть пліч-о-пліч iз нами сущими, в боротьбі за честь і…

Read More

Громадсько)патріотичні ідеї Т.Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України

Наталія ФІЛІПЧУК, кандидат педагогічних наук, Інститут педагогічної освіти і ос віти дорослих НАПН України У Педагогічному музеї Украї ни (Київський міський будинок учителя) відбувся круглий стіл “Громадсько патріотичні ідеї Т. Г. Шевченка в соціокультурному та освітньому просторі України”. Модератором культурного заходу була Нелля Григорівна Ничкало — доктор педагогічних наук, про фесор, дійсний член НАПН Ук раїни, академік секретар Відді лення професійної освіти і освіти дорослих НАПН України. У виступах брали участь спів робітники Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України; П. М. Мовчан — лауреат Національної премії України іме…

Read More

Київ вітає Кобзаря

Едуард ОВЧАРЕНКО Товариство “Знання” України в Київському планетарії провело мистецьку акцію “Шевченкові ім перативи”. Розпочалася акція пре зентацією виставки народного ху дожника України, лауреата Шев ченківської премії Валерія Фран чука, в якій представлено 44 кар тини, створені за творами Кобза ря, та унікальної колекції видань “Кобзаря” різних років шевчен кознавця Євгена Дроп’ятого. “Сьогодні відзначаємо день народження нашого пророка. Все свідоме національне життя поча лося з Шевченка, а “Кобзар” — наша українська “Біблія”. Прик лад з історії: не дивлячись на за борону видання “Кобзаря” 1906 року вийшла рекордна кількість видань цієї…

Read More

Наш найдорожчий скарб

Надія КИР’ЯН Фото Георгія ЛУК’ЯНЧУКА 9 березня до пам’ятника Шев ченку в Києві цілий день несли квіти. І офіційні делегації: від пре зидента, Кабміну, різних партій, і прості українці, виголошували промови, читали вірші, співали. Найчисленніший за останні кілька років був мітинг, який провели проукраїнські партії, громадські організації, зокрема “Просвіта”, згуртовані навколо “Української альтернативи”. Роз почав мітинг Патріарх Київський і всієї Руси України Філарет: “Український народ доводить, що ми нині справді “Душу й тіло покладаємо за нашу свободу” — на сході, де триває війна проти агресора. Не ми напали на Росію,…

Read More

Катерина

Галина ПАГУТЯК, лауреат Національної премії іме ні Т. Шевченка, Львів Колись один письменник кривився: “Хіба “Катерина” і “Гайдамаки” можуть представля ти українську літературу у світі? Фе!” Власне, ці дві поеми Тараса Шевченка й досі не репрезенту ють наше письменство і наслідки цього дуже болючі, бо, щоб піз нати Україну, треба читати Шев ченка, а не А, Б і В укрсучліту з їх ньою вторинною естетикою. “У нас такого свого повно”, — вис ловилася колись покійна Ганна Галя Горбач. Певно, що інозем цям потрібно пізнавати Україну, яка вже кілька років перебуває…

Read More

«Хатки біленькі виглядають, мов дітки в білих сорочках…» Образ хати в житті та творчості Тараса Шевченка

Юлія ЄРМОЛЕНКО, завідувач меморіального музею Та раса Шевченка “Хата на Пріорці” Минули літа молодії, Холодним вітром од надії Уже повіяло. Зима! Сиди один в холодній хаті, Нема з ким тихо розмовляти, Ані порадитись. Нема, Анікогісінько нема! Ці рядки Тарас Шевченко на писав похмурого дня 18 жовтня 1860 року за кілька місяців до своєї смерті. Він дивився з вікна своєї майстерні, найсумнішого та останнього свого помешкання, на холодну петербурзьку осінь, знову й знову згадуючи свою на речену, з якою “не побравшись, ро зійшлися” і що стало причиною фатального суму для 46літнього…

Read More

Михайло Грушевський і Тарас Шевченко: цікаві віртуальні перетинання

10 історичних мініатюр Володимир МЕЛЬНИЧЕНКО Автор рубрики, доктор історичних наук, лауреат Національної премії України ім. Т. Шевченка Володимир Мельниченко обрав цього разу для розповіді про деякі несподівані віртуальні перетинання двох українських геніїв привабливий жанр історичної мініатюри, що дозволяє заторкнути в одній публікації різні теми й у різні часи. “Заходив у храм Спасителя…” 10 лютого 1892 р., будучи в Москві, Грушевський занотував у щоденнику: “Учора вранці по служеніи заходив у храм Спасителя…” Грандіозний храм Христа Спасителя будували з 1839 р. упродовж більш як чотирьох десятиліть, освятили у травні 1883 р., тобто за дев’ять років…

Read More

«Папєрєднікі» і ми

Тарас Шевченко та його доба: у 3 т. — Харків.: «Фоліо», 2013. Роксана ХАРЧУК, старший науковий співробітник відділу шевченкознавства Інституту літератури ім. Т. Шевченка НАНУ Анотація до начебто капітального видання “Тарас Шевченко та його доба” обіцяє подати життя і творчість митця у “документально-хрестоматійному висвітленні”. Насправді ж маємо справу з абсурдними книжками, в яких порушено всі принципи й елементарну логіку. До якого різновиду наукової літератури можна віднести рецензоване видання? Його не назвеш ані хрестоматією, ані антологією, ані збірником документів з коментарем. Усі три томи не є навіть гібридом означених різновидів. Насправді…

Read More

Іван Франко — будівничий української державності

Дмитро ПАВЛИЧКО   Продовження. Початок у ч. 30 за 2016 р.   III   Не пора, не пора, не пора Москалеві й ляхові служить! Довершилась України кривда стара — Нам пора для України жить.   Бо пора та великая єсть! У завзятій, важкій боротьбі Ми поляжем, щоб волю, і щастя, і честь, Рідний краю, здобути тобі!   “Національний гимн”, 1880 р.   Українська національна ідея часів нашої бездержавності ніколи не була так чітко, правдиво, безстрашно окреслена, як у цьому творі Франка, що його сам автор перейменував з рядової назви “Не…

Read More