Еміль Вергарн у контексті української культури

Наталя ГУМНИЦЬКА, Львів Культура як універсальна людська цінність є невичерпним джерелом взаємопізнання, взаєморозуміння, взаємозближення, духовного збагачення різних народів, його рятівним колом. Центральною складовою цього рятівного “Ковчегу духовних скарбів людства”, безумовно, є література, її величність Слово. Безцінним у поширенні найвідоміших творів класиків світової літератури є внесок перекладачів і перекладознавців. Україна має когорту достойних перекладачів з різних мов світу, чиї конгеніальні переклади є нашою національною гордістю. До їх числа, зокрема, нале­жать Микола Лукаш, Григорій Кочур, Максим Рильський, Свя­ тослав Гординський, Остап Луць­кий. Серед сучасників не мож­на оминути Андрія Содомору, який доніс до…

Read More